רחוב הגאון מוילנה הרצליה נאוה סירקיס

עקבות הגשת השגה לשומת הוועדה, ע"י מאיר פרץ, הפחיתה השמאית המכריעה את דרישת התשלום להיטל השבחה
ברחוב הגאון מוילנה, הרצליה הידועה כחלקה 16 בגוש 6546
שיעור ההפחתה הינו כ-36%

לטעינת השומה המכרעת לחץ כאן