מס רכישה

מס רכישה- במכירת זכות במקרקעין חייב הרוכש במס רכישת מקרקעין. מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין.