טבלאות איזון והקצאה

טבלה המתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע הנערכת על ידי שמאי מקרקעין כדי לתת משקל נכון לחלקות השונות שבמסגרת פעולת האיחוד והחלוקה ערכן הישתנה, ולמנוע אי-צדק בין מקבלי החלקות השונות.
בתהליך של איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה או שלא בהסכמת שכנים חלה חובה להעזר בשמאי מקרעין לצורך עריכת טבלאות הקצאה ואיזון, בהתאם לתקנות החדשות.
משרדנו עורך טבלאות הקצאה ואיזון ומלווה תכניות בניין עיר בכל שלווי ההכנה עד לקבלת תוקף.
ביום 19 במרס 2009 פורסמו תקנות התכנון והבניה בנושא איחוד וחלוקה. /uploads/takanot2009.pdf
את כל תקנות התכנון והבניה החדשות ניתן למצוא באתר משרד הפנים באינטרנט, תחת: מינהל התכנון - תקנות והנחיות
דוגמא לטבלת איזון לחץ כאן