ירידת ערך הנובעת מליקויי בניה

קיימת מצבים שבהם ליקויי בניה אינם ניתנים לתיקון או שעלות תיקונם עולה בשיעור ניכר ומהותי על עלות הבניה מחדש של המבנה או של חלק ממנו.

סוג זה של ליקויים מותיר את הנכס פגום לכל חייו הפיזיים או הכלכליים, ובעקבות זה ערכו יורד.
תשומת הלב מוסבת לכך, שמרגע שנקבע שליקוי מסוים אינו ניתן לתיקון, הרי השפעתו של הליקוי תחול גם על מרכיב הקרקע של הנכס.

במקרה זה המקרקעין בכללם נמצאים נפסדים כמקשה אחת, ואמדן הנזק והפיצוי מתייחס לשווי הנכס ולא לעלות הבניה.
בעלי הנכס הלקוי מוצאים את עצמם "תקועים" עם נכס לקוי באופן "שאינו להקיא ולא לבלוע", שכן מצד אחד, אין הצדקה או אפשרות להריסתו המוחלטת ומצד שני, יכולת מימוש ההנאה ממנו מצטמצמת בעליל.

לצורך בחינת ליקויי יש לפנות לשמאי מקרקעין מומלץ המתמחה בירידת ערך בעקבות ליקויי בניה.