ליקויי בניה

מאיר פרץ עוסק במומחיותו מאז שנת 1984, בביקורות לאיתור ליקויי בניה, פיקוח בניה, ביקורת מבנים ופיקוח הנדסי מסוגים שונים.

עבודתו באה לידי ביטוי בחוות דעת מומחה מקצו עית המלווה לעיתים בהופעה כעד מומחה בבית משפט.

מדוע נדרשת בדיקת מומחה לליקויי בניה?
רכישת דירה הינה העסקה הגדולה ביותר שאדם סביר מבצע במהלך חייו. ברכישת רכב, המהווה השקעה של פחות מ10% משווי ההשקעה בדירה,מזדרזים הקונים

לבצע בדיקה במכוני רישוי טרם הרכישה. ברכישת דירה יש חשיבות לעריכת בדיקה יסודית ומקיפה.

בדיקת ליקויי בניה בדירה באה לבחון האם עמד הקבלן בהתחייבויותיו מול הרוכש?
האם הדירה נבנתה על פי הורות החוק והתקינה? בסטנדרט תקין שיאפשר אורך חיים כלכלי למבנה, איתור ליקויים כגון : סדקים, כתמי רטיבות, אי התאמות לתקנים, אי התאמה למפרט הטכני וחריגות ממידות התוכנית.
למומחה בליקויי בניה יש את הידע, הכלים והניסיון לבצע בחינת נתוני התכנון, התקינה ועמידה בהוראות החוק.