מנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה

מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ- 1960,

את קרקעות המדינה מנהלת, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ - 93%  משטח מדינת ישראל (כ - 22 מיליון דונם),
בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.מועצת מקרקעי ישראל מונה 18-26 חברים,
בהתאם לחוק מינהל מקרקעי ישראל,

היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, מפקחת על פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו.בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון.

לאחרונה אושרה החלטה 1185 המהווה רפורמה בעניין מנהל מקרקעי ישראל שטרם מיוסמת מאחר וממתינים עדיין לחתימת הסכם קיבוצי בין עובדה המנהל להנהלה.
ההחלטה מאפשרת העברת בעלות בבניה רוויה ובמגרשים עד 280 מ"ר מחכירה לבעלות פרטית ללא תמורה . יתר הנכסים קיים מדרג מפורט
.
על דרישות תשלום ממנהל מקרקעי ישראל כגון דמי הוון/ דמי הסכמה/ דמי פיצול/ דמי היתר ועוד יש להגיש השגה באמצעות
שמאי מקרקעין

לקבלת פרטים ויעוץ לעניין זה ניתן לפנות למשרדנו מאיר פרץ שמאו מקרקעין.