מס רכישה מהו?

מס רכישה- במכירת זכות במקרקעין חייב הרוכש במס רכישת מקרקעין. מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין.


בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס בסכום שהיתה חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי כאמור בפסקה (1א) - משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד

מס הרכישה מחושב בהתאם לסוג המקרקעין ו/או סוג המכירה ומועדה וכדלקמן:
א. בין התאריכים 16.1.95- 15.1.96 (1) על חלק השווי שעד 385,060 שקלים חדשים - 0.5% (2) על חלק השווי העולה על 385,060 שקלים חדשים ועד 597,640 שקלים חדשים - 3.5% (3) על חלק השווי העולה על 597,640 שקלים חדשים - 4.5%

ב. בין התאריכים 16.1.96-31.12.99 (1) על חלק השווי שעד 443,605 שקלים חדשים - 0.5% (2) על חלק השווי העולה על 443,605 שקלים חדשים ועד 688,505 שקלים חדשים - 3.5% (3) על חלק השווי העולה על 688,505 שקלים חדשים - 4.5%

ג. לאחר יום 1.1.2000 (1) על חלק השווי שעד 772,310 שקלים חדשים - 3.5% (2) על חלק השווי העולה על 772,310 שקלים חדשים - 5% מחשבון.

מחשבון לחישוב מס רכישה לחץ כאן