רחוב הנגב 15, הוד השרון שאול אושרת

בעקבות הגשת השגה לשומת הוועדה, שנערכה ע"י מאיר פרץ, הפחית השמאי המכריע את דרישת התשלום להיטל השבחה
רחוב הנגב 15 בהוד השרון, הידועים כגוש 6653 חלקה 138.
שיעור ההפחתה הינו כ- 30%.

לטעינת השומה המכרעת לחץ כאן