רחוב העצמאות בעיר יבנה, שוש שרביט

,בעיקבות הגשת השגה לשומת הוועדה שנערכה ע"י מאיר פרץ, הפחיתה השמאית המכריעה את דרישת התשלום להיטל השבחה
ברחוב העצמאות פינת הראשונים ביבנה, הידועים כחלקות בגושים 5133 ו- 3516
שיעור ההפחתה הינו 100% (התקבלה עמדת השמאי מאיר פרץ - הילכת קנית)

לטעינת השומה המכרעת לחץ כאן