טבלאות איזון והקצאה

טבלה המתייחסת לאיחוד וחלוקה מחדש של קרקע הנערכת על ידי שמאי מקרקעין כדי לתת משקל נכון לחלקות השונות שבמסגרת פעולת האיחוד והחלוקה ערכן הישתנה, ולמנוע אי-צדק בין מקבלי החלקות השונות.